OBJEcTIuS
de desenvolupament
SOSTENIBLE

 

ODS sagarmanta

Som conscients que vivim en un entorn globalitzat i de l’enorme competència i els grans reptes als quals qualsevol empresa s’enfronta en el segle XXI. No obstant això, no és menys cert que, hui més que mai,  precisem de comportaments socials i ètics que van molt més enllà d’un mer benefici empresarial.

Vols saber més sobre nostra rsc (Responsabilitat social corporativa)?

Emplena aquest formulari i et farem arribar un PDF amb totes les nostres polítiques de Responsabilitat Social Corporativa.

La preocupació per l’entorn, els treballadors i treballadores, columna vertebral del nostre model de negoci, i la responsabilitat social, han de ser eixos d’actuació prioritaris en el nostre model d’empresa, en el nostre dia a dia, i que ha d’involucrar a totes i cadascuna de les àrees de l’empresa.

La sensatesa, l’ètica i el Know/how ens han ensenyat que perquè la nostra empresa siga productiva (no sols econòmicament sinó també socialment) hem de conjuminar esforços entorn de:

● Entorn social: Identificació d’activitats i impacte, eficiència energètica, consum responsable, conscienciació i comunicació.
● Entorn ambiental: Identificació d’activitats i impacte, eficiència energètica, consum responsable, reciclatge.
● Administracions públiques: Col·laboració i suport inequívoc a les institucions vinculades a l’àmbit d’actuació de l’empresa.
● Clients: Bones pràctiques comercials, principis de qualitat de prestació dels serveis, gestió de reclamacions dels clients, foment de les bones pràctiques en la relació empresa/client.
● Persones: Control i seguiment dels Drets Humans, gestió de la diversitat, igualtat d’oportunitats i no discriminació, conciliació de la vida personal, familiar i laboral, seguretat i salut laboral, descripció del lloc de treball, formació i foment de l’ocupabilitat, seguiment del clima laboral, canal de resolució de conflictes, procediment específic de prevenció de l’assetjament sexual i llit de reclamacions, no discriminació salarial per raó de raça o sexe, etc..

En definitiva, en Sagarmanta, estem absolutament convençuts de la necessitat de reforçar el sistema de treball i de relació amb tots els agents del nostre entorn: treballadors, Institucions, clients, proveïdors, entitats socials, etc

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els ODS són una guia, un mapa que permetrà a les empreses identificar si el seu impacte social, econòmic i mediambiental aporta valor a la societat, i en conseqüència enfortir la seua reputació i les seues relacions amb els diferents grups d’interés.

Calfament global, conflictes armats, sistemes de salut i educatius col·lapsats, immigració, falta de recursos, entre altres, són els principals temes que abasten els titulars de les notícies de tots els dies. Per a ningú és novetat que els canvis socials, econòmics i ambientals han representat reptes significatius per a les nacions al llarg del segle XX, i continuen sent grans desafiaments hui.

En resposta a aquestes problemàtiques, 193 nacions s’han compromés amb una nova iniciativa: els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquests 17 objectius, hereus dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i un nou punt de partida per al creixement de les societats modernes, busquen garantir un desenvolupament que satisfaça les necessitats actuals sense repercutir i impactar en el de les futures generacions. A aquesta tasca estan anomenades empreses, organitzacions de socials i altres actors que
contribuïsquen a impactar positivament en el món, i així arribar al Propòsit 2030 amb un panorama mundial més esperançador.

En Sagarmanta, hem decidit aplicar alguns dels objectius al nostre pla de responsabilitat social i, mitjançant accions concretes, anar mesurant resultats per a posar el nostre granet d’arena per a contribuir al Propòsit 2030.

Aquests objectius són:

ods5: igualtat de gènere

La igualtat de gènere no sols és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per a construir un món pacífic, pròsper i sostenible.

S’han aconseguit alguns avanços durant les últimes dècades: més xiquetes estan escolaritzades, i s’obliga a menys xiquetes al matrimoni precoç; hi ha més dones amb càrrecs en parlaments i en posicions de lideratge, i les lleis s’estan reformant per a fomentar la igualtat de gènere.

Malgrat aquests assoliments, encara existeixen moltes dificultats: les lleis i les normes socials discriminatòries continuen sent generalitzades, les dones continuen estant infrarepresentades a tots els nivells de lideratge polític, i 1 de cada 5 dones i xiquetes d’entre 15 i 49 anys afirma haver patit violència sexual o física a les mans d’una parella íntima en un període de 12 mesos.

En Sagarmanta garantim la igualtat entre treballadors i treballadores a nivell de personal, ja que tractem que existisca una equitat entre homes i dones en tots els departaments, i per descomptat, no fem distincions a l’hora d’adjudicar càrrecs per raó de gènere. A més, tenim un protocol contra l’assetjament sexual en el treball: Sagarmanta propiciarà la formació específica de tots els membres de la seua organització sobre assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament psicològic.

Especialment, Sagarmanta proporcionarà la formació adequada aquells membres de la seua organització que tinguen alguna competència en els procediments de denúncia d’aquestes conductes.

Aquest Protocol serà actualitzat amb la periodicitat que procedisca, amb l’objectiu que tots els membres de Sagarmanta es consciencien i es responsabilitzen a ajudar a garantir un entorn de treball en el qual es  respecte la dignitat de totes les persones de l’organització.

INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ.

Llançarem una campanya explicativa per a ensenyar com es pot detectar una situació d’assetjament i informar sobre els drets i els recursos amb què compten els empleats.

● Correu electrònic
● Revista interna
● Qualsevol altre mitjà que servisca per a aquest objectiu

FORMACIÓ.

Sagarmanta propiciarà la formació específica de tots els membres de la seua organització sobre assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament psicològic. S’introduirà un mòdul en totes les formacions inicials d’Igualtat de gènere.

Especialment, proporcionarà la formació adequada a aquells membres de la seua organització que tinguen alguna competència en els procediments de denúncia d’aquestes conductes.

  ods7: energIa sostenible

  El món està avançant cap a la consecució de l’Objectiu 7 amb indicis encoratjadors que l’energia s’està tornant més sostenible i àmpliament disponible. L’accés a l’electricitat als països més pobres ha començat a accelerar-se, l’eficiència energètica continua millorant i l’energia renovable està aconseguint resultats excel·lents en el sector elèctric.

  Malgrat això, és necessari prestar una major atenció a les millores per a l’accés a combustibles de cuina nets i assegurances, i a tecnologies per a 3000 milions de persones, per a expandir l’ús de l’energia renovable més enllà del sector elèctric i incrementar l’electrificació a l’Àfrica subsahariana.

  L’informe de progrés en matèria d’energia proporciona un registre mundial del progrés relatiu a l’accés a l’energia, l’eficiència energètica i l’energia renovable. Avalua el progrés aconseguit per cada país en aquests tres pilars i ofereix una panoràmica del camí que ens queda per recórrer per a aconseguir les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

  En Sagarmanta ens comprometem a reduir en la majoria del possible el consum de combustibles i energies que resulten perjudicials per al medi ambient, i a aplicar, sempre que siga factible, energies renovables.

  ods9: industria, innovació I infraestructurEs

  La industrialització inclusiva i sostenible, juntament amb la innovació i la infraestructura, poden donar curs a les forces econòmiques dinàmiques i competitives que generen l’ocupació i els ingressos. Aquestes  exerceixen un paper clau a l’hora d’introduir i promoure noves tecnologies, facilitar el comerç internacional i permetre l’ús eficient dels recursos.

  No obstant això, encara queda un llarg camí que recórrer perquè el món puga aprofitar al màxim aquest potencial. Especialment, els països menys desenvolupats necessiten accelerar el desenvolupament dels seus sectors manufacturers si desitgen aconseguir la meta de 2030 i augmentar la inversió en investigació i  innovació científiques.

  El creixement del sector manufacturer a nivell mundial ha anat disminuint constantment, fins i tot abans del brot de la pandèmia de la COVID-19. La pandèmia està afectant greument les indústries manufactureres i està provocant alteracions en les cadenes de valor mundials i en el subministrament de productes.

  La innovació i el progrés tecnològic són claus per a descobrir solucions duradores per als desafiaments econòmics i mediambientals, com l’augment de l’eficiència energètica i de recursos. A nivell mundial, la inversió en recerca i desenvolupament (R+D), com a percentatge del PIB, va augmentar d’un 1,5% en el 2000 a un 1,7% en el 2015, i va continuar quasi en el mateix nivell en el 2017. No obstant això, a les regions en desenvolupament va ser inferior a l’1%.

  En termes d’infraestructura de comunicacions, més de la meitat de la població mundial està ara connectada i quasi tota la població global viu en una àrea amb cobertura de xarxa mòbil. S’estima que, en 2019, el 96,5% de la població tenia cobertura de xarxa, com a mínim, 2G.

  En Sagarmanta comptem amb un laboratori R+D en el qual apostem fermament pel desenvolupament tecnològic per a oferir als nostres clients la millor experiència possible, no sols a nivell d’organització, sinó també per als qui acudeixen a l’esdeveniment. Es tracta de QŪBICA, el nostre departament especialitzat en la  creació i desenvolupament d’Esdeveniments Digitals i Experiències Tecnològiques per a marques  innovadores i empreses que vulguen estar a l’avantguarda de les Accions en Màrqueting Experiencial. Organitzacions que vulguen liderar un canvi en la manera de construir les seues històries, comunicar els seus missatges, promocionar els seus productes i oferir nous serveis, així com connectar amb la seua comunitat i audiència.

  ods12: producció y consum responsables

  El consum i la producció mundials (forces impulsores de l’economia mundial) depenen de l’ús del medi ambient natural i dels recursos d’una manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta.

  El progrés econòmic i social aconseguit durant l’últim segle ha estat acompanyat d’una degradació mediambiental que està posant en perill els mateixos sistemes dels quals depén el nostre desenvolupament futur (i certament, la nostra supervivència).

  El consum i la producció sostenibles consisteixen a fer més i millor amb menys. També es tracta de desvincular el creixement econòmic de la degradació mediambiental, augmentar l’eficiència de recursos i promoure estils de vida sostenibles.

  El consum i la producció sostenibles també poden contribuir de manera substancial a la mitigació de la pobresa i a la transició cap a economies verdes i amb baixes emissions de carboni.

  En Sagarmanta tenim clar que la sobreproducció de materials nocius per al medi ambient és un problema i que nosaltres, com a organitzadors d’esdeveniments, tenim una missió per a canviar-lo. És per això que hui dia, en cap dels nostres esdeveniments o festivals se serveix menjar o beguda en recipients de plàstic d’un només ús. Hem implementat la utilització del got reutilitzable, que a més, l’import que cada persona paga per ell, sol anar destinat a una acció de responsabilitat social (ONGs, associacions de suport a persones amb diversitat funcional, associacions d’agricultura solidària, etc.)

  A més, en tots els nostres esdeveniments implementem també papereres de reciclatge per a produir la mínima quantitat de residus possible.

  ods13: acció pel clima

  El canvi climàtic està afectant a tots els països de tots els continents. Està alterant les economies nacionals i afectant diferents vides. Els sistemes meteorològics estan canviant, els nivells de la mar estan pujant i els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems.

  A pesar que s’estima que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle caiguen al voltant d’un 6% en 2020 a causa de les restriccions de moviment i les recessions econòmiques derivades de la pandèmia de la COVID-19, aquesta millora és només temporal. El canvi climàtic no es va a pausar. Una vegada que l’economia  mundial comence a recuperar-se de la pandèmia, s’espera que les emissions tornen a nivells majors.

  És necessari prendre mesures urgents per a abordar tant la pandèmia com l’emergència climàtica amb la finalitat de salvar vides i mitjans de subsistència.

  En Sagarmanta disposem des del 2009 d’un certificat d’EXCEL·LÈNCIA en qualitat, aplicant mesures d’eficiència energètica i de compromís mig ambiental.

  La Política Mediambiental de l’empresa constitueix el nucli del sistema de gestió mediambiental, ja que es tracta d’una declaració pública i formal per part de l’alta direcció d’una empresa sobre les intencions i principis d’acció en relació amb la protecció del medi ambient.

  Aquesta política mediambiental ha de ser coherent amb les polítiques de prevenció de riscos laborals, qualitat i qualsevol altra política establida en l’organització. La Direcció de l’empresa ha d’assegurar-se que la política mediambiental contempla els següents aspectes:

  1. És adequada per a les activitats, productes o serveis oferits per l’empresa.
  2. És coneguda, compresa, desenvolupada i mantinguda al dia per tots els nivells de l’organització.
  3. És accessible al públic.
  4. Està dirigida a la prevenció i/o minimització dels impactes mediambientals perjudicials
  5. i al desenvolupament sostenible.
  6. Inclou un compromís de compliment continu de tots els requisits reglamentaris. Inclou un compromís de millora contínua de l’actuació mediambiental.
  7. Assumeix o pot assumir l’adopció i publicació d’objectius mediambientals.
  8. Assumeix o pot assumir la publicació d’informes mediambientals.
  9. És actualitzada i amb una periodicitat adequada.
  10. Un Sistema de Gestió Mediambiental a més de preveure les mesures necessàries per al compliment del regulat en la legislació existent, ha de definir objectius i compromisos destinats a la millora contínua de la seua operativitat des del punt de vista mediambiental.

   

  MÁS DE 28 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN

  Somos una empresa especializada en organización y producción de eventos tanto para nuestros clientes como en la promoción de eventos propios.

  Disponemos en propiedad de la logística necesaria (equipos de sonido, iluminación, audiovisuales, pantallas de led, transporte, almacenaje, etc.) para la realización y gestión de cualquier evento.

  Nos presentamos como productores y realizadores de eventos, somos partners de agencias, empresas, organismos oficiales y administraciones públicas, incluso también de particulares. Hacemos realidad todo lo que se nos pide, mejorándolo si cabe por el conocimiento y la experiencia que tenemos en la materia.

  Contacto

  Sagarmanta, S.L.
  C/ Forners 16, 46980
  Parque Empresarial Táctica
  Paterna, Valencia

  sagarmanta@sagarmanta.com